21:44 EDT Thứ tư, 16/04/2014
Rss Feed

Biển đảo
Trung tâm dạy nghề Huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận -ĐT: 068 3560618. Email: ttdnninhson@gmail.com

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐAI HOC LÂM NGHIỆP KỲ THI LIÊN THÔNG THÁNG 5 NĂM 2013

Danh sách 45 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tháng 5 năm 2013 liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học ngành Quản lý Tài nguyên rừng tổ chức học tại Trung tâm Dạy nghề Ninh Sơn

Thông báo tiếp nhận lưu trú cho học viên tại Trung tâm

Thông báo tiếp nhận lưu trú cho học viên tại Trung tâm

Thông báo tiếp nhận lưu trú cho học viên tại Trung tâm dạy nghề huyện Ninh Sơn

Chuyên mục: Văn bản - Tài liệu
Cho thuê xe ôtô giá hấp dẫn

Cho thuê xe ôtô giá hấp dẫn

Thông báo cho thuê xe tự lái giá hấp dẫn, nhiều lựa chọn thời gian

Chuyên mục: Văn bản - Tài liệu
Thời khoá biểu học chuyển đổi liên thông trung cấp đợt 1 năm 2013

Thời khoá biểu học chuyển đổi liên thông trung cấp đợt 1 năm 2013

Thời khoá biểu học chuyển đổi liên thông trung cấp đợt 1 năm 2013

Danh sách thí sinh phải học chuyển đổi môn

Danh sách thí sinh phải học chuyển đổi môn thi liên thông từ TCCN lên Đại học ngành Quản lý Tài nguyên rừng

Lịch ôn thi và danh sách đăng ký dự thi liên thông

Lịch ôn thi và danh sách đăng ký dự thi liên thông ĐH Lâm nghiệp đợt 1 năm 2013 ngành Quản lý tài nguyên rừng tại TTDN Ninh Sơn

Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020

Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020

Chuyên mục: Văn bản - Tài liệu

Quyết định số 371/QĐ-TTg

Phê duyệt Đề án "Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế" giai đoạn 2012-2015.

Chuyên mục: Văn bản - Tài liệu

Thông tư liên tịch 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT

Hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"

Chuyên mục: Văn bản - Tài liệu

Chỉ thị của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

Chỉ thị của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

Chuyên mục: Văn bản - Tài liệu

Hướng dẫn chỉ tiêu chuyên môn phân bổ kinh phí năm 2013 các Dự án Dạy nghề thuộc CTMTQG về Việc làm và Dạy nghề

Căn cứ công văn số 4359/LĐTBXH-KHTC ngày 22/11/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn kinh phí dự kiến phân bổ thực hiện các chương trình, đề án năm 2013; trên cơ sở phương án phân bổ kinh phí các Dự án dạy nghề năm 2013 thuộc CTMTQG Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015; Tổng cục Dạy nghề hướng dẫn chỉ tiêu chuyên môn năm 2013 của các Dự án dạy nghề thuộc CTMTQG Việc làm va Dạy nghề giai đoạn 2012-2015

Chuyên mục: Văn bản - Tài liệu

Thông tư số 31/2010/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp

Thông tư số 31/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp

Chuyên mục: Văn bản - Tài liệu

Quyết định 62/2008/QĐ-BLĐTBXH Về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề

Về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề

Chuyên mục: Văn bản - Tài liệu

Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”

Quyết định số 1956/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”

Chuyên mục: Văn bản - Tài liệu

Quyết định Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ sơ cấp nghề

Ngày 28/8/2012 Tổng cục Dạy nghề ra Quyết định số 285/QĐ-TCDN về việc Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ sơ cấp nghề.

Chuyên mục: Văn bản - Tài liệu